PEGI

Systém věkového hodnocení PEGI (Pan European Games Information) pro interaktivní hry vám pomáhá určit, zda je videohra vhodná pro vaše dítě.PEGI 3
Obsah her kategorie PEGI 3 je považován za vhodný pro všechny věkové skupiny. Hra by neměla obsahovat žádné zvuky nebo obrázky, které by mohly malé děti vystrašit. Je přijatelná velmi mírní forma násilí (v komickém kontextu nebo dětském provedení). Nesmí se vyskytovat vulgární výrazy.PEGI 7

Hry obsahující scény nebo zvuky, které případně mohou vylekat menší děti, by měli spadat do této kategorie. V hrách věkové kategorie PEGI 7 je přijatelná velmi mírná forma násilí (naznačené, bez vykreslení či nerealistické násilí)..PEGI 12

Do této věkové kategorie spadají videohry, které u smyšlených postav zobrazují násilí mírným názorným způsobem nebo u lidských postav v nerealistické podobě. Mohou se vyskytovat sexuální narážky či pózy, vulgární výrazy, ale musí být mírné povahy.PEGI 16

Tato kategorie bude uplatněna v okamžiku, kdy vyobrazené násilí (nebo sexuální činnost) dospěje do stádia, které by odpovídalo očekáváním ve skutečném životě. Používání vulgárních výrazů může být v hrách kategorie PEGI 16 extrémnější, současně se může vyskytovat použití tabáku, alkoholu nebo zakázaných drog.PEGI 18

Klasifikace dospělého obsahu se uplatňuje tam, kde míra násilí dosahuje stavu vyobrazení hrubého násilí, zjevně bezdůvodného zabíjení či násilí vůči bezbranným postavám. Vyskytuje se zde i velebení užívání zakázaných drog a do této kategorie spadá i vyobrazení názorných sexuálních aktivit.


Deskriptory obsahu PEGI


       Organizaci PEGI naleznete na adrese: https://pegi.info